Ekspresīvās mākslas veselumam. Ievada cikls

Ja Jūsu dzīvē šobrīd ir periods, kad jūtaties pārstrādājušies un saspringti, trauksmaini un satraukti darbu un dzīves notikumu virpulī, tad iespējams šī ir iespēja harmonizēt sevi. Šis ir aicinājums uz spēli un saspēli tumšajos vakaros.

Jums būs iespēja:

  • būt dabiskā saskaņā ar sevi;
  • gan kustēties, gan skanēt, gan skribelēt un gleznot, gan veidot un radoši izpausties;
  • izzināt sevi, apzināties savus iekšējos un ārējos resursus;
  • meklēt risinājumu kādai situācijai radošā, pieņemošā un atbalstošā vidē;
  • apzināt dažādas Jūsu dzīves polaritātes un līdzsvarot sevi;
  • attīstīt radošas spējas, izmēģinot jauno un apzinot nezināmo jūsu iekšējā pasaulē.

Ekspresīvās mākslas veselumam ietver sevī intuīcijas, izjūtu un sajūtu, ķermeņa, prāta un dvēseles vienotību. Tas nozīmē centrā izvirzīt cilvēku, pieņemt otra izjūtas un emociju izpausmes bez vērtējuma. Ekspresīvās mākslas veselumam nozīmē, ka tiks izmantoti elementi no visām mākslām, kas var palīdzēt pārmērīga stresa un trauksmainības mazināšanā. Atbrīvojot Jūsu dabiskos radošos resursus drošā vidē, saspringums mazinās, apzinot un pieņemot savas polaritātes, Jūs vairāk izziniet sevi un apziniet savu būtību vienotā veselumā.

Šis piedāvājums radies no praksē apzinātām dzīves atziņām, bet izmantoto radošo darbību pamatojums sakņojas pārbaudītās vērtībās.

Ekspresīvās mākslas veselumam balstās uz cilvēku centrētas humānistiskās pieejas principu, kas nozīmē beznosacījumu pozitīvu pieņemšanu bez vērtējuma, atbilstību realitātei un saskaņu, atvērtību un empātisku sapratni, esot par liecinieku pasaules skatījumam arī ar cita cilvēka acīm, ausīm un sirdi, pieņemot otra sajūtas, izjūtas un emociju izpausmes.

Ikvienam dalībniekam būs iespēja radošā procesā baudīt elementus no visām mākslām, apjaust savas neapzinātās spējas un stiprināt pašapziņu.

Izstrādātais piedāvājums balstās uz zināšanām un pieredzi, kas gūta studējot ASV ekspresīvās mākslas veselumam un sadarbojoties ar pieredzes bagātiem ekspresīvo mākslu terapeitiem (Natalia Rogers, Anin Utigaard, Lisa Herman, Cathy Malchiodi u.c.), iedvesmojoties no Vijas Lusebrinkas Bergas ekspresīvo mākslu pakāpenisko līmeņu modeļa. Piedāvājums balstās uz praktisko pieredzi, kas gūta 9 gadus strādājot par mākslas terapeiti, kā arī izstrādāto programmu pārmērīga stresa un trauksmes mazināšanai mākslas terapijā, kā arī uz veikto pētījumu par mākslas terapijas efektivitāti trauksmes un pārmērīga stresa mazināšanā, t.sk., mērot stresa hormona kortizola izmaiņas pirms/pēc mākslas terapijas.

Tas balstās arī uz zināšanām par cilvēka anatomiju, fizioloģiju, psiholoģiju u.tml., izlasītajiem pētījumiem par mākslu terapiju nozīmi cilvēka veselumam.

Nodarbību dalībnieki: Laipni gaidīts būs ikviens, kurš vēlas veltīt laiku sev un izzināt sevi vienotā veselumā. Nav nepieciešamas nekādas priekšzināšanas. Grupā līdz 9 dalībniekiem.

Siguldā, Rīgas iela 1, 2,stāvs otrdienās no 15.novembra līdz 20.decembrim plkst. 19-21. Dalība par iepazīšanās cenām (iekļautas materiālu izmaksas): Ja maksā par visu ievada ciklu uzreiz, tad 70 EUR, ja – par 3 reizēm, tad 40 EUR. Ja maksā par vienu vakaru, tad 15 EUR. Dalībnieks ir reģistrējies grupā, kad dalības maksa ir iemaksāta biedrības “Cerību spārni” kontā LV88HABA0551017689099, reģ.Nr.40008078885 ar norādi “Ekspresīvās mākslas veselumam,” minot savu vārdu un uzvārdu.

Rīgā Mā telpā, Miera  ielā 15, 3.korp., 2.stāvs, ceturtdienās 1.-22.decembrim plkst,. 19-21. Dalība par iepazīšanās cenām (iekļautas materiālu izmaksas): Ja maksā par visu ievada ciklu uzreiz, tad 60 EUR. Ja maksā par vienu vakaru, tad 20 EUR.

Ja meklējat iespējas veltīt laiku sev un pavadīt to radošā atbalstošā vidē, lūdzu, rakstiet: dvisnola@lu.lv, norādot, ka piesakāties uz ekspresīvo mākslu grupu Siguldā vai Rīgā, kā arī savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru, lai varam sazināties.

Advertisements

About visnola

art therapist, lecturer of creative seminars etc.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s