Ekspresīvās mākslas veselumam. Ievada cikls

Ja Jūsu dzīvē šobrīd ir periods, kad jūtaties pārstrādājušies un saspringti, trauksmaini un satraukti darbu un dzīves notikumu virpulī, tad iespējams šī ir iespēja harmonizēt sevi. Šis ir aicinājums uz spēli un saspēli tumšajos vakaros.

Jums būs iespēja:

  • būt dabiskā saskaņā ar sevi;
  • gan kustēties, gan skanēt, gan skribelēt un gleznot, gan veidot un radoši izpausties;
  • izzināt sevi, apzināties savus iekšējos un ārējos resursus;
  • meklēt risinājumu kādai situācijai radošā, pieņemošā un atbalstošā vidē;
  • apzināt dažādas Jūsu dzīves polaritātes un līdzsvarot sevi;
  • attīstīt radošas spējas, izmēģinot jauno un apzinot nezināmo jūsu iekšējā pasaulē.

Ekspresīvās mākslas veselumam ietver sevī intuīcijas, izjūtu un sajūtu, ķermeņa, prāta un dvēseles vienotību. Tas nozīmē centrā izvirzīt cilvēku, pieņemt otra izjūtas un emociju izpausmes bez vērtējuma. Ekspresīvās mākslas veselumam nozīmē, ka tiks izmantoti elementi no visām mākslām, kas var palīdzēt pārmērīga stresa un trauksmainības mazināšanā. Atbrīvojot Jūsu dabiskos radošos resursus drošā vidē, saspringums mazinās, apzinot un pieņemot savas polaritātes, Jūs vairāk izziniet sevi un apziniet savu būtību vienotā veselumā.

Šis piedāvājums radies no praksē apzinātām dzīves atziņām, bet izmantoto radošo darbību pamatojums sakņojas pārbaudītās vērtībās.

Ekspresīvās mākslas veselumam balstās uz cilvēku centrētas humānistiskās pieejas principu, kas nozīmē beznosacījumu pozitīvu pieņemšanu bez vērtējuma, atbilstību realitātei un saskaņu, atvērtību un empātisku sapratni, esot par liecinieku pasaules skatījumam arī ar cita cilvēka acīm, ausīm un sirdi, pieņemot otra sajūtas, izjūtas un emociju izpausmes.

Ikvienam dalībniekam būs iespēja radošā procesā baudīt elementus no visām mākslām, apjaust savas neapzinātās spējas un stiprināt pašapziņu.

Izstrādātais piedāvājums balstās uz zināšanām un pieredzi, kas gūta studējot ASV ekspresīvās mākslas veselumam un sadarbojoties ar pieredzes bagātiem ekspresīvo mākslu terapeitiem (Natalia Rogers, Anin Utigaard, Lisa Herman, Cathy Malchiodi u.c.), iedvesmojoties no Vijas Lusebrinkas Bergas ekspresīvo mākslu pakāpenisko līmeņu modeļa. Piedāvājums balstās uz praktisko pieredzi, kas gūta 9 gadus strādājot par mākslas terapeiti, kā arī izstrādāto programmu pārmērīga stresa un trauksmes mazināšanai mākslas terapijā, kā arī uz veikto pētījumu par mākslas terapijas efektivitāti trauksmes un pārmērīga stresa mazināšanā, t.sk., mērot stresa hormona kortizola izmaiņas pirms/pēc mākslas terapijas.

Tas balstās arī uz zināšanām par cilvēka anatomiju, fizioloģiju, psiholoģiju u.tml., izlasītajiem pētījumiem par mākslu terapiju nozīmi cilvēka veselumam.

Nodarbību dalībnieki: Laipni gaidīts būs ikviens, kurš vēlas veltīt laiku sev un izzināt sevi vienotā veselumā. Nav nepieciešamas nekādas priekšzināšanas. Grupā līdz 9 dalībniekiem.

Siguldā, Rīgas iela 1, 2,stāvs otrdienās no 15.novembra līdz 20.decembrim plkst. 19-21. Dalība par iepazīšanās cenām (iekļautas materiālu izmaksas): Ja maksā par visu ievada ciklu uzreiz, tad 70 EUR, ja – par 3 reizēm, tad 40 EUR. Ja maksā par vienu vakaru, tad 15 EUR. Dalībnieks ir reģistrējies grupā, kad dalības maksa ir iemaksāta biedrības “Cerību spārni” kontā LV88HABA0551017689099, reģ.Nr.40008078885 ar norādi “Ekspresīvās mākslas veselumam,” minot savu vārdu un uzvārdu.

Rīgā Mā telpā, Miera  ielā 15, 3.korp., 2.stāvs, ceturtdienās 1.-22.decembrim plkst,. 19-21. Dalība par iepazīšanās cenām (iekļautas materiālu izmaksas): Ja maksā par visu ievada ciklu uzreiz, tad 60 EUR. Ja maksā par vienu vakaru, tad 20 EUR.

Ja meklējat iespējas veltīt laiku sev un pavadīt to radošā atbalstošā vidē, lūdzu, rakstiet: dvisnola@lu.lv, norādot, ka piesakāties uz ekspresīvo mākslu grupu Siguldā vai Rīgā, kā arī savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru, lai varam sazināties.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mans ceļš mākslā

Radošums ir manā būtībā, dažkārt izgudrojot un radot šķietami no nekā. Domāju, ka tas man ir vecāku dots un ielikts manī jau šūpulī esot. Apzināti mans ceļš mākslā sākās jau skolas laikā, turpinājās studējot mākslas izglītību un vēlāk strādājot par mākslas skolotāju visos līmeņos no pirmskolas līdz universitātei. Gan latviešu, gan pasaules kultūras mantojuma (t.sk., simbolu, mītu) apzināšana, mākslas vēstures studijas, zīmēšana un gleznošana, veidošana un tekstila darbu radīšana, kā arī radošo metožu apguve ir spēcīgs pamats studijām un darbam mākslas terapijā. Pēdējo gadu laikā, pēc divdesmit piecu gadu pārtraukuma atkal atsākot gleznot ar eļļu, izjūtu, ka mana māksla ir manai būtībai atbilstošāka nekā bija tad, kad mācījos zīmēt un gleznot pie Latvijā zināmiem māksliniekiem, kuri man iedevuši spēcīgu akadēmisku pamatu mākslā, un esmu viņiem par to pateicīga. Iespējami, ka šo autentiskumu mākslā ir radījis arī darbs ar sevi mākslas terapijā divpadsmit gadu garumā.
Šobrīd radošums, māksla un mākslas terapija ir mans dzīves veids, kas vienotā veselumā viens otru papildina, palīdzot baudīt dzīvi uz šīs pasaules.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Papildus vēl 2 mandalu vakari jeb Laiks sev: mandala kā mākslas terapijas metode

 

Mandalu radīšana, zīmēšana un veidošana Jums noderēs, ja:

  • jūtaties noguruši no trauksmainām, saspringtām situācijām, gribas atpūsties un meklējiet iekšējo līdzsvaru un harmoniju, kas zudusi dzīves steigā;
  • vēlaties stiprināt pašapziņu, apzināties savu būtību un attīstīt radošas spējas.

Mandalas var zīmēt, veidot un radīt ikviens, kuram vien ir vēlēšanās ieklausīties sevī un izjust to, kā roka bez domāšanas velk līniju pēc līnijas, izvēlas krāsu pēc krāsas, un šķiet neticami, ka izveidojusies mandala, kas ir īpašā – Jūsējā. Ikviena radītā mandala ir kā stāsts par tās radītāju. Šo stāstu Jums būs iespējams mazliet pašķetināt trijos vakaros, ja vien vēlaties veltīt laiku sev un izzināt sevi.

Piedāvājums ir daļa no lielāka mandalu cikla, kas balstās uz starptautiskiem pētījumiem mākslas terapijā par mandalu radīšanas (zīmēšanas, krāsošanas, veidošanas…) efektivitāti trauksmes mazināšanā un pašvērtības pilnveidē, jo tas ir kā atgriešanās savas būtības centrā, līdzsvarojot sevi.

Laiks: +vēl 2 ceturtdienas  17.11. (Veselības mandalas) un 24.11. (Veltījuma mandalas) , trīs ceturtdienas š.g. 20.10., 27.10. un 3.11. no plkst. 18:30 – 21

Vieta: “Mā telpa,” Rīgā, Miera ielā 15, korp.3, 2.stāvā.

Nodarbību dalībnieki: Laipni gaidīts būs ikviens pieaugušais. Nav nepieciešamas nekādas priekšzināšanas.

Dalības maksa: Ja maksā uzreiz par visiem vakariem, tad 45 EUR. Ja maksā par katru mandalu vakaru atsevišķi, tad 20 EUR par vienu vakaru.

“Mandalu zīmēšana un radīšana ir mana sirdslieta un palīgs jau daudzus gadus, tāpat kā krāsu spēles un iedziļināšanās krāsu valodā. Šīs prasmes esmu jau vairākus gadus ar prieku nodevusi tālāk dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem. Šoreiz piedāvāju arī Jums to izmēģināt.”

Ja vēlaties veltīt laiku sev un pavadīt to radošā vidē, lūdzu, zvaniet (tālr.29488445) vai rakstiet dvisnola@lu.lv .

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vakara māksla „Paskaties uz daudzkrāsaino pasauli no putna lidojuma un paver sev daudzkrāsainas iespējas …”

Datums un laiks: 8.novembris plkst. 18:30

Norises vieta: Siguldas sociālo pakalpojumu centrs, Rīgas ielā 1, Sigulda

18:30-19 Tolerances projekta mākslā “Mīlestības rozīšu skulptūra” un fotogrāfiju izstādes apskate par skulptūras radīšanas procesu, kā arī jauniešu ar īpašām vajadzībām mākslas terapijas sesijās tapušo darbu izstādes “Krāsainie sapņi” apskate

19- 21 Sarunas ar sertificētu mākslas terapeiti Daci Visnolu par mākslas terapiju. Iespēja meklēt mieru un harmoniju, būt saskaņā ar sevi, izveidojot jauši nejaušo krāsu salikumu.

Mērķauditorija: dalībnieku skaits ierobežots, pieteikšanās dvisnola@lu.lv

Organizē: Dace Visnola, sertificēta mākslas terapeite, māksliniece, mākslas skolotāja, lektore un radošu semināru vadītāja. Darbības jomas mākslas terapijā – pārmērīga stresa un trauksmes pārvarēšana, psihosomatiski, psihiskās un garīgās attīstības traucējumi, emocionālas grūtības un personības izaugsme pieaugušajiem un bērniem individuāli un grupā.

Pēc pamata izglītības mākslas skolotāja ar doktora grādu mākslas izglītībā un mākslas terapeite ar maģistra grādu veselības aprūpē (maģistra darbs: “Mākslas terapijas ietekme uz stresu un trauksmi organizācijas darbiniekiem). Tālākizglītībā kopumā zināšanas un pieredze kopumā 1,5 gadus papildināta studējot ārzemēs un sadarbojoties ar speciālistiem mākslā un mākslas terapijā ASV, Lielbritānijā, Zviedrijā un Dānijā.

Mākslas terapiju praktizē un pieaugušo grupas vada 9 gadus, kā arī 25 gadus piedalās starptautiskos mākslas izglītības un mākslas terapijas semināros un konferencēs ar referātiem un radošām darbnīcām Latvijā, ASV, Grieķijā, Itālijā, Lielbritānijā, Lietuvā un Somijā. 5 gadus ir Eiropas Mākslas terapeitu tīklojuma (NEAT) dalībniece.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tolerances projekta mākslā “Mīlestības rozīšu skulptūra” un fotogrāfiju izstādes “Mīlestības rozīšu skulptūras tapšanas process” atklāšana

Datums un laiks: 18.oktobris plkst. 12

Norises vieta: Siguldas sociālo pakalpojumu centrs, Rīgas ielā 1, Sigulda

Vienas vai vairāku mīlestības rozīšu radīšanas simboliskais vēstījums pauž toleranci vienam pret otru, līdzcilvēku unikalitātes pieņemšanu bez vērtējuma, lai kādi būtu fiziskie vai garīgie dotumi, un apzināšanos, ka robeža starp spēju izdarīt un nevarēšanu izdarīt tā, kā agrāk, mēdz būt trausla.

Mēs nevaram paredzēt, kas ar mums notiks nākošajā brīdī. Vienā mirklī var izrādīties, ka mēs vairs neesam tādi, kādi bijām iepriekš, un. Ikviens cilvēks var vienā mirklī kļūt par cilvēku ar īpašām vajadzībām.

Mīlestības rozītes sākotnēji veidoja biedrības “Cerību spārni” bērni ar īpašām vajadzībām un viņu vecāki, kā arī mākslas terapijā tās gatavojuši cilvēki pēc insulta, pēc kura bieži vien nav vairs iespējams izdarīt to, ko varēja kādreiz, un jāsāk mācīties visu no jauna tāpat kā kādreiz bērnībā: gan turēt zīmuli rokās un rakstīt, gan nevaram izdarīt tā, kā agrāk veidot ar mālu vai platilīnu. Šogad projekts tika turpināts plašākā mērogā, iesaistot Siguldas iedzīvotājus un viesus mīlestības rozīšu radīšanā ar aicinājumu būt savstarpēji tolerantiem, cienīt sevi un citus ik mirkli tagadnē. Projekts mākslā realizēts sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un biedrību “Cerību spārni.”

Mīli citus kā sevi pašu.

Mīlestības rozīšu skulptūras dizaina autors ir mākslinieks un dizaineris Pauls Putniņš,

idejas autore – mākslas terapeite, mākslas skolotāja un māksliniece Dace Visnola.

Mērķauditorija: ikviens interesents, dalībnieku skaits neierobežots

Ieeja brīva, nav jāpiesakās

Organizē: Dace Visnola, sertificēta mākslas terapeite, dvisnola@lu.lv sadarbībā ar biedrību “Cerību spārni”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Izstādes “Krāsainie sapņi” atklāšana

Datums un laiks: 18.oktobris plkst. 12
Norises vieta: Siguldas sociālo pakalpojumu centrs, Rīgas ielā 1, Sigulda
Izstādē tiks izstādīti jauniešu ar īpašām vajadzībām mākslas terapijas sesijās tapušie darbi. Izstāde tapusi sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, Siguldas novada pašvaldību un biedrību “Cerību spārni.”
Mērķauditorija: ikviens interesents, dalībnieku skaits neierobežots
Ieeja brīva, nav jāpiesakās
Organizē: Dace Visnola, sertificēta mākslas terapeite, dvisnola@lu.lv sadarbībā ar biedrību “Cerību spārni”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

about me

I am like a bird flying all around the world but usually returning back keeping the strengths of homeland. Bird is like a symbol of soul. Life is movement and journey . It is movement of wholeness integrating body, mind and emotions. I try to follow my inner compass. I like to meet others and share.

More seriously: I was awarded a Doctor’s degree in art education in 2003 (art teacher since 1989, lecturer since 1992) and graduated Riga Stradins University in Latvia receiving a Master’s degree in health care with the qualification as an art therapist in 2009. I work with children as an art therapist in Children Hospital in Riga and a non-governmental organization in Sigulda, Latvia. I started to lead art therapy groups in 2007. Now I offer group and individual art therapy sessions and workshops for adults all over the world. The workshops about colors and mandala are the most required, as well as those using phototherapy. I have participated in international professional conferences and has published articles in scientific journals. I am interested in expressive arts and have explored them in California, USA, from December 2013 till June 2014.

Posted in Uncategorized | Leave a comment